Dela:

Facebook ikon Twitter ikon

Vägen mot världsklass

Så får vi en bättre vård för personer med långvariga sjukdomar

Den svenska sjukvården beskrivs ofta som ett internationellt föredöme av politiker inom hälso- och sjukvården. Oavsett politisk färg. Ett vanligt argument är att den svenska vården levererar vård i världsklass till måttliga kostnader. Denna rapport tecknar en annan bild av den svenska sjukvården. Det är dags att modifiera bilden av den svenska sjukvården.

Ladda ner rapporten (PDF)Grön pil som pekar nedåt
Vägen mot världsklass, dokument ikon
Ladda ner rapporten (PDF)Grön pil som pekar nedåt
Check symbol

Långt ifrån världsklass

Den svenska hälso- och sjukvården visar goda resultat vad gäller överlevnad vid livshotande tillstånd. Men för behandling i primärvården och för patientupplevelser är resultaten sämre. Vården visar på stora brister inom områden som information och delaktighet samt kontinuitet och samordning.

Check symbol

Utmaningar i vården av personer med långvarig sjukdom

Rapporten har identifierat utmaningar och förbättringsförslag i den svenska sjukvården vid vård av personer med långvariga sjukdomar. Utmaningarna berör stora patientgrupper men reformerna som krävs är inte oöverstigliga. Men det krävs vilja att skapa förutsättningar för innovation och konstruktiva lösningar.

Rapportens avsändare och underlag

Rapporten Vägen mot världsklass bygger på data från OECD och den omfattande undersökningen som International Health Policy Survey har genomfört. Bakom rapporten står Samverkan kring en bättre vård för personer med långvariga sjukdomar som är ett samarbete mellan Astma- och Allergiförbundet, Diabetesorganisationen i Sverige, Neuroförbundet, Reumatikerförbundet, Riksförbundet Hjärtlung och Storstockholms Diabetesförening. Vi representerar 123 000 medlemmar i runt 500 lokalföreningar. Syftet med samverkan är att lyfta frågor som kan förbättra vården för personer med långvariga sjukdomar.

Ladda ner rapporten (PDF)Grön pil som pekar nedåt
Vägen mot världsklass, dokument ikon
Riksförbundet HjartLung
Astma och Allergi Förbundet
Diabetes Organisationen
Neuro Förbundet
Reumatiker Förbundet
Stockholms Diabetesförening
Riksförbundet HjartLung
Astma och Allergi Förbundet
Diabetes Organisationen
Neuro Förbundet
Reumatiker Förbundet
Stockholms Diabetesförening